DDM Litovel

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL

 

DDM Litovel
Aktuality
Kroužky a kluby
Akce
Integrace
Spontánní aktivity
Tábory
Táborová základna
Ke stažení
Kontakty
Galerie akcí

 

 

AKTUALITY

Provozní doba Domu dětí a mládeže Litovel je po dobu letních prázdnin od 8:00 do 14:00 hodin.

Upozorňujeme, že v době od 25. 7. do 5. 8. 2016 bude na budově v Komenského ulici probíhat výměna oken!

Informace o nabídce kroužků na školní rok 2016/2017, včetně termínu informativních schůzek, budou na našich webových stránkách uveřejněny v průběhu měsíce srpna.

Těšíme se na Vás!

 Volný čas
je nejpříjemněji

prožitá svoboda.
Má její omamnou vůni
a prostor k rozletu,
ale i nutnost volby
a z ní plynoucí
zodpovědnost