úvod
  • A
  • A
  • A
Menu

Úvod » Galerie » Fotogalerie » Za jarními tůněmi

Za jarními tůněmi

   V sobotu 19.března jsme s dětmi z chovatelských kroužků podnikli vycházku do přírody Litovelského Pomoraví. Cílem bylo blíže se seznámit s jarními rostlinami lužního lesa a poznat některé zvířecí obyvatele tohoto jedinečného prostředí. Zasvěceného průvodce nám při tom dělal pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pan Vladislav Holec.

   Děti pomocí kelímkových lup nadšeně pozorovaly hmyzí a jiné obyvatele lesní hrabanky, nakoukly pod kůru padlých kmenů bříz. Zaznamenaly i stopy práce krajinných architektů lužního lesa – bobrů.  Z oblázkového poloostrova jsme mohli vidět koryto řeky Moravy při její pouti lužním lesem. Dětská fantazie si mohla snadno přidat člun s obchodníky doby bronzové, který se prodírá říčním proudem.

   Nejzajímavější částí našeho výletu byla právě lesní jarní tůň. Pomocí síťky jsme z ní mohli vylovit několik exemplářů žábronožky sněžní. Je to velmi zajímavý malý korýš, obývající právě podobné vysychající tůně. Žije pouze krátkou dobu, proto jsme mohli pozorovat většinou jen samečky a jen několik posledních samiček. Vajíčka žábronožek přežívají v suchém prostředí i několik let, larvy se z nich líhnou po zaplavení vodou. Žábronožky jsou jedním z nejzajímavějších živočichů Litovelského Pomoraví.

   Děti si vycházku opravdu užily. Zkoumání přírody patří zvláště v dnešní době k tomu nejzajímavějšímu, čím se mohou zabývat. Můžeme v něm s dětmi pokračovat i v chovatelském kroužku nebo třeba na další podobné vycházce.

Ing. Pavel Sova

Za jarními tůněmi
Za jarními tůněmi
Za jarními tůněmi
Za jarními tůněmi
Za jarními tůněmi
Nastavení souborů cookies
Tento web používá soubory cookie, které pomáhají fungování webu, zajištění bezpečnosti a také ke sledování vaší interakce s naším webem.  více informací
Přijmout nezbytné
Přijmout vše