úvod
  • A
  • A
  • A
Menu

Úvod » Obnovení zájmového vzdělávání v DDM Litovel

Obnovení zájmového vzdělávání v DDM Litovel

Nejdůležitější podmínky účasti v zájmových kroužcích jsou tyto:

  • před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (vzor čestného prohlášení naleznete na odkaze https://www.ddmlitovel.cz/data/dokumenty/priloha-779985380-2-priloha-cestne-prohlaseni-4148246136311752.pdf ), které předá buď osobně nebo prostřednictvím účastníka pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn; prohlášení si vytiskněte a podepište v den nástupu do kroužku;
  • do prostor DDM Litovel bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu;
  • ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při zájmové činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku;
  • všichni účastníci jsou povinni dodržovat zásady, se kterými je seznámí vedoucí kroužku, a které jsou podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik, s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou schůzkou je s nimi stručně vedoucí kroužku seznámí.

Těšíme se na vás a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo šíření nákazy, a tím i následnému opětovnému uzavření volnočasových zařízení.

Mgr. Jana Chmelařová, ředitelka DDM Litovel

Informační leták

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. rozumím